سقف غشایی خیمه دوبل

در کل استفاده از فرم خیمه ای به دلیل قابلیت ایجاد سایه های گسترده و همچنین ستون ها و کابل های محدود در سطح زمین در بسیاری از پروژه ها با ابعاد متفاوت توصیه می گردد.

مزایای استفاده از فرم خیمه دوبل:

  1. امکان نورپردازی سازه های پارچه ای و ایجاد فضاهای بزرگ سر پوشیده با تعداد ستون های داخلی بسیار محدود.
  2. دوام و مقاومت این سازه ها در برابر تغییرات شدید جوی .
  3. زیبایی منحصر به فرد.
  4. استفاده  به عنوان گزینه ای مناسب برای پوشش آمفی تئاترها، سایبان مجموعه ورزشی ها.

مدل های سازه چادری را می توان در سه دسته به صورت کلی:

  1. زین اسبی
  2. خیمه ای (مخروطی)
  3. آرک (طاق)

تقسیم بندی کرد.

تمامی فرم های سازه کششی خیمه دوبل،شش و هشت

وجهی و همچنین فرم سازه خیمه برعکس از زیر مجموعه های مدل خیمه ای می باشند.

به دلیل استفاده گسترده و متنوع سبک های طراحی ،

مابقی فرم های خیمه ای در دو گروه سقف خیمه ای و سقف خیمه ای چند راس گروه بندی شده اند.

گالری عکس محصول سقف غشایی خیمه دوبل