شش و هشت وجهی

به صورت کلی مدل چند وجهی جز دسته خیمه بوده و همانطور که پیشتر اشاره شد به کارگیری فرم خیمه به دلیل ایجاد سایه

گسترده و همچنین ستون ها و کابل هایمحدود شده در اطراف و سطح زمین ، درون بیشتر پروژه ها با ابعاد متفاوت توصیه می گردد.

نورپردازی سازه های پارچه ای خیمه ای و ایجاد فضاهای گسترده سر پوشیده با

تعداد ستون های داخلی بسیار محدود از ویژگی های این محصول می باشد.

دوام و مقاومت این سازه ها در برابر تغییرات شدید جوی و زیبایی منحصر به فرد سقف خیمه ای

باعث شده این فرم از سازه چادری ها به عنوان گزینه ای مناسب برای پوشش آمفی تئاترها،

سایبان مجموعه های ورزشی سرباز کاربرد داشته باشد.

فرم شش گوشه و هشت گوشه سازه آن از نوع ستون وسط و ستون از کنار می باشد.

این فرم از سازه های کششی شباهت بسیار زیادی به چترها دارد.

با توجه به ستون وسط و فرم  ضلعی این طرح سازه چادری که نزدیکتر به دایره است و دارای المانهای مختلف می باشد.

با توجه به پوشش یکپارچه سازه کششی در این فرم و همچنین امکان سری سازی، این فرم به عنوان فرم آماده استفاده کرد.

گالری عکس محصول شش و هشت وجهی