سقف غشایی مدل خیمه

به صورت کلی به کارگیری فرم خیمه به دلیل ایجاد سایه گسترده و همچنین ستون ها و کابل های

محدود شده در اطراف و سطح زمین درون بیشتر پروژه ها با ابعاد متفاوت توصیه می گردد.

نورپردازی سازه های پارچه ای خیمه ای و ایجاد فضاهای گسترده سر پوشیده با

تعداد ستون های داخلی بسیار محدود از ویژگی های این محصول می باشد.


دوام و مقاومت این سازه ها در برابر تغییرات شدید جوی و زیبایی منحصر به فرد سقف خیمه ای

باعث شده این فرم از سازه چادری ها به عنوان گزینه ای مناسب برای پوشش آمفی تئاترها،

سایبان مجموعه های ورزشی سرباز کاربرد داشته باشد.

مدل های سازه چادری را می توان در سه دسته به صورت کلی:

  1. زین اسبی
  2. خیمه ای (مخروطی)
  3. آرک (طاق)

تقسیم بندی کرد.


تمامی فرم های سازه کششی خیمه دوبل،شش و هشت

وجهی و همچنین فرم سازه خیمه برعکس از زیر مجموعه های مدل خیمه ای می باشند.

به دلیل استفاده گسترده و متنوع سبک های طراحی ،

مابقی فرم های خیمه ای در دو گروه سقف خیمه ای و سقف خیمه ای چند راس گروه بندی شده اند.

گالری عکس محصول سقف غشایی مدل خیمه