نتایج جستجوی عبارت %D8%B1%D9%88%D9%81+%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86

شرکت پادنا تنت متخصص در امور طراحی و اجرای فضای باز و اواع سقف های متحر و غشایی پارچه ای

مشخصات فنی سقف جمع شو

۱-      مشخصات فنی سقف متحرک این سیستم از ۳ جزء کلی تشکیل شده است : ۱-    سازه اصلی ۲-    سازه پارچه ای برقی ۳-    سیستم الکتریکی و سیستم محرکه ۱-۱-    سازه اصلی:   سازه اصلی سیستم سقف جمع شو از جنس آلومینیوم با پروفیل های اکسترود شده می باشد...