سقف غشایی مدل زین اسبی

به دلیل وزن سبک این فرم از سازه های چادری امکان طراحی و اجرای آن در ابعاد کوچک نیز وجود دارد.

به همین دلیل استفاده از آن در پارکینگ های چادری کوچک بسیار استقبال شده است.


با توجه به قرار گیری محل تکیه گاه در گوشه، پروژه هایی که فضای اجرایی و دسترسی

به اطراف سازه محدود است، سازه کششی زین اسبی گزینه ای مناسب برای حل مشکل می باشد.

همه مدل های منحنی دارای یک ویژگی خاص در شکل هندسی خود هستند.

در فرم سازه پارچه ای زین اسبی امکان ایجاد سایبان با عرض ۲۰ متر و طول بی نهایت وجود دارد.


به دلیل فرم هندسی ای خاص سازه چادری زین اسبی استفاده از آنها برای پارکینگ در ابعاد کوچک تا بسیار بزرگ بسیار جایگاه ویژه ای در طراحی ها دارد.

تمرکز ستون در یک طرف سازه چادری،سایه گسترده و مقاومت در برابر باد و باران برخی از دلایل بکارگیری این فرم  می باشد.

گالری عکس محصول سقف غشایی مدل زین اسبی