پروژه های سقف متحرک و جمع شونده

برخی از جدیدترین پروژه های سقف جمع شونده که توسط شرکت طرح و ساخت پادنا طراحی و راه اندازی شده اند را در این بخش مشاهده می کنید.

سقف متحرک جمع شونده، مناسب برای رستوران های بزرگ و کوچک و کافه ها می باشد.